Saavutettavuusseloste Luontoon.fi-sivustosta

Metsähallitus pyrkii takaamaan Luontoon.fi-sivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (Finlex.fi) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Luontoon.fi-sivustoa. Luontoon.fi on julkaistu vuonna 2004 ja uudistettu 1.10.2020. 

Saavutettavuuden tila

Luontoon.fi-sivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

 • Joidenkin kuvien ja kuvalinkkien tekstivastineissa on puutteita. (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 1.1.1, 2.4.4)
 • Joillakin sivuilla on ruudunlukijalla virheellisesti otsikoiksi tulkittavia kuvia. (WCAG 1.3.1)
 • Ylätunnisteen kielivalikon näkyvä teksti ei vastaa sen saavutettavaa nimeä eikä ole sen osa. (WCAG 2.5.3) 
 • Sivuston päävalikon kohteilla ei ole saavutettavaa nimeä. (WCAG 2.5.3, 4.1.2) 
 • Murupolun kontrasti ei ole riittävä. (WCAG 1.4.3)
 • Retkikohdehaussa on haasteita ruudunlukijalla käytettäessä:
  • Ruudunlukija ei aina lue hakutulosten määrää oikein (WCAG 4.1.3) 
  • Fokus ei kohdistu hakutuloksiin automaattisesti, vaan niihin pitää siirtyä sarkaimella (WCAG 4.1.3) 
  • Retkikohteen nimihaussa ohjeet ruudunlukijan käyttäjälle ovat englanniksi (WCAG 3.3.2) 
 • Pallas-Yllästunturin englanninkielisillä sivuilla on viisi (5) alasivua, joiden kieli on muu kuin englanti: saksa, espanja, ranska, italia ja japani. (WCAG 3.1.1)
 • Sivustolla on Instagram-upotus, joka ei ole kaikilta osin saavutettava. (WCAG 4.1.2)
 • Sivustolta ohjataan Luontopalvelujen hallinnoimille sosiaalisen median kanaville (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), joissa saattaa olla videoita, jotka eivät ole saavutettavia. Asiakkaan kannalta olennaiset tiedot löytyvät saavutettavassa muodossa Luontoon.fi-verkkopalvelusta. (WCAG 2.1) Videoiden saavutettavuutta parannetaan kaiken aikaa.
 • Sivuston palautelomakkeen captcha-elementillä ei ole saavutettavaa nimeä. (WCAG 4.1.2)
 • Sivustolla on ulkopuolisten tahojen toteuttamaa sisältöä, joka ei ole kaikilta osin saavutettavaa:
  • PDF-tiedostot. Tiedostojen ohjelmallisissa merkinnöissä on puutteita, joiden vuoksi ne ovat vaikeasti tulkittavissa ruudunlukijalla. Niissä esiintyy myös tekstejä, joissa on heikko kontrasti. PDF-tiedostoina toteutettujen esitteiden sisältö löytyy saavutettavassa muodossa verkkosivustolta. (WCAG 1.3.1, 1.4.3, 2.4.2, 3.3.1) 
  • Joillakin sivuilla esiintyvät retkeilyreitit ja niiden esittelyt eli OutdoorActive-upotukset. Niissä on puutteita tekstivastineissa sekä ruudunlukijan lukemisjärjestyksessä. Linkkeihin ei pääse sarkaimella. Kuvakarusellia ei voi pysäyttää. Taulukot ovat vaikeasti tulkittavissa ruudunlukijalla. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.2.2)
  • Kajaanin rauniolinnan sivuilla oleva interaktiivinen visuaalinen 3D-esittely. Esittely ei ole mielekkäästi käytettävissä näppäimistöllä tai ruudunlukijalla ja osa kontrasteista ovat heikkoja. Esittelylle ei ole tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 1.4.11, 2.1.1, 2.1.4, 2.4.7)

Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä

 • Kartat, karttapalvelut ja karttasovellukset eivät kuulu lain piiriin. 
  • Retkikohdehaun karttaan ei pääse näppäimistöllä. (WCAG 2.1.) Samaa tietoa on kuitenkin saatavilla sivulla Hakutulokset-kohdassa. 
  • Sivustolla on upotettuna tai linkitettynä Retkikohteiden karttoja Retkikartta.fi-karttapalvelusta. 
  • Sivustolla on kosketuskarttoja (imagemap), joiden linkeistä puuttuu saavutettava nimi. (WCAG 2.4.4.) Kyseisiin sisältöihin on vaihtoehtoinen pääsytapa valikon kautta. 
 • Sivustolla on upotettuna tai linkitettynä ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ja äänitallenteita, joissa ei ole tekstitystä ja kuvailutulkkausta. (WCAG 2.1)

Saavutettavuuspuutteiden korjaaminen 

Edellä esitetyt puutteet (lukuun ottamatta sisältöjä, joita laki ei koske) pyritään korjaamaan niin pian kuin mahdollista. Saavutettavuusselostetta täydennetään sitä mukaa, kun havaittuja virheitä on korjattu.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 30.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 3.5.2024.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja parannusehdotuksia saavutettavuuteen liittyen osoitteessa luontopalvelut(a)metsa.fi tai Luontoon.fin palautelomakkeella. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Täytäntöönpanomenettely

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000