Iivaaran luonnonsuojelualue

18.2.2022
Päiväreitti Iiringillä on uusi reittilinjaus ja lähtöpaikka on Rajalammen pysäköintialue.
Retkeilijä istuu lapset sylissä vaaran päällä ja osoittaa horisonttiin. Alhaalla aukenee metsä- ja järvimaisema.
""Pohjois-Pohjanmaa
Kuusamo
Pinta-ala n. 24,1 km², Natura 2000 -alue (1998)
 

Iivaaran alueen perusosan muodostavat arvokkaat vanhat metsät, jotka ovat pohjoista vaaraluontoa parhaimmillaan.

#iivaara

Etelä-Kuusamossa sijaitseva Iivaaran-Jousivaaran suojelualue koostuu kahdesta vaaraisesta osa-alueesta: Iivaara-Penikkavaarasta ja Laihanvaara-Jousivaarasta sekä niihin liittyvistä lehtojen- ja soidensuojelualueista. Laihanvaaran alueeseen liittyy perinnemaisemana arvokas Virmajoen paiseniitty.

Iivaara on ollut vanhastaan metsästys- ja kalastuskohde. Vaarojen lahopuuston runsauden ansiosta Iivaara on tunnettu myös lintuharrastajien keskuudessa.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/iivaara