Koskeljärven suojelualueen sijainti SuomessaLänsi-Suomi, Satakunta
Eura (www.eura.fi)
Pinta-ala 18,2 km2, Natura 2000 -alue (1998), valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelma 1982

Koskeljärvi on kansainvälisesti arvokas lintuvesi. Järvi on myös tärkeä virkistyskohde, ja Koskeljärvelle voi pistäytyä vaikkapa tarkkailemaan lintuja ja talvisin hiihtämään.

Koskeljärvi on Lounais-Suomen suurin mökitön järvi. Koskeljärven alue edustaa perinteistä suomalaista järviympäristöä, koska sen rannat ovat asumattomia ja melko luonnontilaisia. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon monipuolisen linnustonsa ja suojeltavien luontotyyppiensä ansiosta. Natura-alueeseen kuuluvat myös Koskeljärven länsipuolella oleva Vaaljärvi sekä eteläpuolella sijaitseva Kortesuo.

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/koskeljarvi.

Asiakaspalvelu

Alueen asiakasneuvonta puh. 0206 39 4620 tai rannikko(at)metsa.fi

Katso ohje: autolla Koskeljärvelle

Yhteistyötahojen palvelut Koskeljärvellä

Retkikartta.fi: Koskeljärvi