Sanginjoki

Järven rannassa on laavu, jossa seisoo ihminen tulentekopaikan äärellä. Tuli loimuaa tulentekopaikassa. Maisema on luminen.

Piirretty soikea tunnus, jossa on vihreällä pohjalla tikka puunrungolla.
Sanginjoki on yhtenäinen metsäalue ja sijaitsee noin 16 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Alueella on luonnonmetsän piirteitä, vanhoja kuusikoita myös korpia ja kuivaa harjuluontoa. Sanginjoella on tavattu uhanalaisia kääpiä ja harvinaisia lintulajeja.

 Sanginjoen luonnonsuojelualue siirtyi Metsähallituksen hallintaan keväällä 2021.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/sanginjoki