Närängän luonnonmetsät

7.6.2021
Koronaviruksen takia luonnossakin on syytä pitää turvavälit ja noudattaa erityistä käsihygieniaa mm. tuvilla, tulentekopaikoilla ja huussikäyntien jälkeen. Metsähallituksen linjauksia ja ohjeita päivitetään, kun yleiset koronaohjeet tarkentuvat. Ks. tilanne sivultamme www.luontoon.fi/koronavirusohjeet.
Vaaralta otetussa kuvassa alarinteessä metsää jonka alapuolella avautuu laaja suoalue. Kaukaisuudessa vaaroja ja vesistöjä.
Närängän luonnonmetsien sijainti SuomessaPohjois-Pohjanmaa, Kuusamo 

Pinta-ala 137 km²
Natura 2000 -alue 1998, vanhojen metsien suojeluohjelma 1996.


Närängän luonnonmetsien lähes koskematon luonto on ainutlaatuinen sekä Suomen että koko läntisen Euroopan mittakaavassa.

Metsien lisäksi alueen pienvesistöt ja suot ovat säilyneet koskemattomina, ja niin ollen monet vaateliaat eliölajit viihtyvät alueella. Luonnonmetsien kokonaisuus koostuu neljästä erillisestä metsäalueesta: Virmajoesta, Romevaarasta, Pajupurosta ja Närängästä.

Närängän päiväreiteillä voi tutustua alueen monimuotoiseen luontoon ja Näränkävaaran entisöidyllä erämaatilalla luontaistalouteen perustuneeseen elämänmenoon.

#näränkä #närängänvaara

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/naranka