Närängän luonnonmetsien sijainti SuomessaPohjois-Pohjanmaa
Kuusamo (www.kuusamo.fi)

Pinta-ala 137 km², Natura 2000 -alue 1998, vanhojen metsien suojeluohjelma 1996.

Närängän luonnonmetsien lähes koskematon luonto on ainutlaatuinen sekä Suomen että koko läntisen Euroopan mittakaavassa.

Metsien lisäksi alueen pienvesistöt ja suot ovat säilyneet koskemattomina, ja niin ollen monet vaateliaat eliölajit viihtyvät alueella. Luonnonmetsien kokonaisuus koostuu neljästä erillisestä metsäalueesta: Virmajoesta, Romevaarasta, Pajupurosta ja Närängästä.

Närängän päiväreiteillä voi tutustua alueen monimuotoiseen luontoon ja Näränkävaaran entisöidyllä erämaatilalla luontaistalouteen perustuneeseen elämänmenoon.

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/naranka.

Asiakaspalvelu

Oulangan luontokeskus
Puh. 0206 39 6850
oulanka(at)metsa.fi

Kuusamon palvelupiste Karhuntassu
Puh. 0206 39 6804
karhuntassu(at)metsa.fi 

  @Luontoonfi #näränkä

Katso ohje: julkisilla kulkuneuvoilla Näränkään

Katso ohje: autolla Näränkään

Ajankohtaista Närängässä

Yhteistyötahojen palvelut Närängässä

Retkikartta.fi: Näränkä