Närängän luonnonmetsät

Vanha rakennus lumisessa maisemassa.

Närängän luonnonmetsien lähes koskematon luonto on ainutlaatuinen sekä Suomen että koko läntisen Euroopan mittakaavassa.

""Pohjois-Pohjanmaa, Kuusamo 

Pinta-ala 137 km²
Natura 2000 -alue 1998, vanhojen metsien suojeluohjelma 1996.

Metsien lisäksi alueen pienvesistöt ja suot ovat säilyneet koskemattomina, ja niin ollen monet vaateliaat eliölajit viihtyvät alueella. Luonnonmetsien kokonaisuus koostuu neljästä erillisestä metsäalueesta: Virmajoesta, Romevaarasta, Pajupurosta ja Närängänvaarasta.

Närängän päiväreiteillä voi tutustua alueen monimuotoiseen luontoon ja Närängänvaaran entisöidyllä erämaatilalla luontaistalouteen perustuneeseen elämänmenoon.

#näränkä #närängänvaara

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/naranka

Asiakaspalvelu

Oulangan luontokeskus
Puh. 0206 39 6850 (0,00€/min + pvm/mpm)
oulanka(at)metsa.fi

Oulangan luontokeskus on kiinni kevään alkaen 29.2. Retkeilijät saavat neuvontaa Luontoon.fi-sivuilta sekä arkisin klo 12-15 puhelimessa ja sähköpostitse.

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Närängän kartan Retkikartta.fi:ssä.