Närängän luonnonmetsät

23.6.2021
Närängän reiteillä ja sinne johtavalla tiellä voi olla kaatuneita puita. Tilanne tarkistetaan lähiaikoina ja raivaustyöt aloitetaan tarvittaessa.
Vaaralta otetussa kuvassa alarinteessä metsää jonka alapuolella avautuu laaja suoalue. Kaukaisuudessa vaaroja ja vesistöjä.
Närängän luonnonmetsien sijainti SuomessaPohjois-Pohjanmaa, Kuusamo 

Pinta-ala 137 km²
Natura 2000 -alue 1998, vanhojen metsien suojeluohjelma 1996.


Närängän luonnonmetsien lähes koskematon luonto on ainutlaatuinen sekä Suomen että koko läntisen Euroopan mittakaavassa.

Metsien lisäksi alueen pienvesistöt ja suot ovat säilyneet koskemattomina, ja niin ollen monet vaateliaat eliölajit viihtyvät alueella. Luonnonmetsien kokonaisuus koostuu neljästä erillisestä metsäalueesta: Virmajoesta, Romevaarasta, Pajupurosta ja Närängästä.

Närängän päiväreiteillä voi tutustua alueen monimuotoiseen luontoon ja Näränkävaaran entisöidyllä erämaatilalla luontaistalouteen perustuneeseen elämänmenoon.

#näränkä #närängänvaara

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/naranka