Närängän luonnonmetsät

Vaaralta otetussa kuvassa alarinteessä metsää jonka alapuolella avautuu laaja suoalue. Kaukaisuudessa vaaroja ja vesistöjä.

Närängän luonnonmetsien lähes koskematon luonto on ainutlaatuinen sekä Suomen että koko läntisen Euroopan mittakaavassa.

""Pohjois-Pohjanmaa, Kuusamo 

Pinta-ala 137 km²
Natura 2000 -alue 1998, vanhojen metsien suojeluohjelma 1996.

Metsien lisäksi alueen pienvesistöt ja suot ovat säilyneet koskemattomina, ja niin ollen monet vaateliaat eliölajit viihtyvät alueella. Luonnonmetsien kokonaisuus koostuu neljästä erillisestä metsäalueesta: Virmajoesta, Romevaarasta, Pajupurosta ja Närängänvaarasta.

Närängän päiväreiteillä voi tutustua alueen monimuotoiseen luontoon ja Närängänvaaran entisöidyllä erämaatilalla luontaistalouteen perustuneeseen elämänmenoon.

#näränkä #närängänvaara

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/naranka

Asiakaspalvelu

Kuusamon palvelupiste Karhuntassu
Puh. 0206 39 6804
karhuntassu(at)metsa.fi 

Oulangan luontokeskus
Puh. 0206 39 6850
oulanka(at)metsa.fi

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Närängän kartan Retkikartta.fi:ssä.