Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Melkuttimilla

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Melkuttimilla. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan virkistysalueella. 

Opastetut retket
Välinevuokraus
Ruokapalvelut
Muut palvelut  

Opastetut retket 

Välinevuokraus

Ruokapalvelut 

Kuljetuspalvelut

Majoitus- ja tilavuokrapalvelut

Muut palvelut