Latvavaara gård

Latvavaara gård, på gården finns två byggnader. I bakgrunden finns skog.

Kajanaland, Kuhmo
Vänskapens park, Elimyssalo naturskyddsområde

Latvavaara är ett avsides beläget ödehemman som aldrig haft någon vägförbindelse.

Den för Kajanaland typiska bosättningen på skogshöjder samt byggnaderna berättar om ett liv på naturens villkor. Byggnaderna på gårdstunet har samma utseende som på 1960-talet och berättar om hur tiden sätter sina spår i ödehus. Gården förvaltas av Forststyrelsen.

Öppettider

Man kan när som helst avgiftsfritt besöka Latvavaara gårdstun.

 • Huset är låst. Om man vill gå in i huset bör man komma överens om det med personalen vid Petola naturum. I Latvavaara finns ingen personal.
 • Mera information om besöksmålet fås från Kuhmos naturum Petola.

Kommunikationer och kartor

Med bil

 • Man kan komma till Latvavaara genom att köra längs Kuhmo - Hukkajärvi-vägen (nr 9121) 42 km österut från Kuhmo centrum, varefter man tar av norrut (till vänster) på Junttivägen längs vilken man kör 14 km, dvs. en dryg kilometer förbi korsningen till parkeringsplatsen vid Saari-Kiekki. Vandringsleden till Latvavaara går till höger. I början av leden finns en parkeringsficka där man kan parkera bilen. Om det inte finns plats att svänga bilen vid stigavtaget kan man göra det 2 km längre bort i korsningen till Sarvijärvivägen.
 • Man kan också komma till Latvavaara via Levävaara gård. Då kör man cirka 13 kilometer längs Junttivägen och svänger enligt skyltningen till parkeringsplatsen vid Saari-Kiekki som ligger i ändan av en cirka en kilometer lång skogsbilväg. Från parkeringsplatsen kan man bege sig ut på vandringsleden och längs den är det cirka 1,5 km till Levävaara. Från Levävaara går en vandringsled till Latvavaara. Leden är cirka 2,5 km lång och den är markerad med gul färg.
 • På vintern är Junttivägen oplogad. Vägen plogas bara i det fall, att Forststyrelsen har avverkningar åt Elimyssalo-hållet.
 • Karta över Elimyssalo

Elektroniska kartor

Service

Kundtjänst och vägledning

 • Kuhmos naturum Petola i Kuhmo ger information, säljer tillstånd och presenterar områdena som ingår i Vänskapens park.
 • Naturguidning för skolklasser och daghemsgrupper. Mera information fås från Petola naturum.

Tillgängliga tjänster

Det finns ingen speciell tillgänglig service.

Avfallshantering

Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Gårdstunet

 • Bakom ladugården i Latvavaara finns en torrtoalett.
 • Det finns inget dricksvatten på platsen.
 • Mera information om service finns på de sidor där Elimyssalo naturskyddsområde presenteras.

Markerad led

Service för skolklasser

Latvavaara är ett bra utflyktsmål för dagsutflykter. Restaurerade Levävaara och Latvavaara som stått orört berättar om livet på avsides belägna boplatser samt om hur hemmanet blev öde. Genom att gå längs leden som förenar de båda gårdarna får man en lämplig naturutflykt.

Ett gammalt svartvitt fotografi av en timmerbyggnad. Personer sitter i farstudörren.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/latvavaaragard

Kundtjänst

Kuhmos naturum Petola
Tfn. 0206 39 6380 and 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En mobiltelefon i handen, på skärmen syns Retkikartta.fi. Öppna kartan över Latvavaara på Retkikartta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer