Äkässaivo och Seitapahta

Ett somrigt sjölandskap. Det finns grönskande skog runt sjön.

Lappland, Västra Lappland
Muonio
Äkässaivo skyddskog, 68 ha

Samernas forna heliga platser - sjön Äkässaivo med de branta stupen och den enorma sejten av sten vid sjöns strand - ligger i närheten av Pallas-Yllästunturi nationalpark i Muonio. Man kan bekanta sig med dessa platser genom att vandra längs naturstigen Saivorundan, som berättar om områdets natur och historia.

Äkässaivo imponerar

Äkässaivo med sina med branta klippväggar är en ravin i vilken en glaciärälv en gång i tiden forsade fram och intill den står en stor sejte av sten. De ligger intill älven Äkäsjoki, ungefär tio kilometer norr om Äkäslompolo. Sejten Seitapahta, som också kallas Kirkkopahta (kyrkbranten), är ovanligt stor: denna tio meter breda klippa är 30 meter hög på det högsta stället. Äkässaivo med sina branta klippväggar var samernas forna kult- och offerplats. Samuli Paulaharju tyckte att Äkässaivo var mäktigare än Pakasaivo och beskrev den som ett vatten som: "alla inte ens vågar beskåda, i alla fall inte de känsligaste: den är nämligen omgiven av skrämmande klippväggar. På ena sidan finns den höga Kirkkopahta, på andra sidan den skräckinjagande Hammaspahta, och mellan de stolta klippväggarna rinner en smal å från saivon ut i Äkäsjoki." (Lapin muisteluksia 1922)

Ett högt naturligt stenmonument bakom träden.

Äkässaivo är en saivosjö

Djupa fjällsjöar med klart vatten, liksom Äkässaivo, är typiska för västra Lappland. I allmänhet får sådana saivosjöar sitt vatten från källor och inga åar rinner ut ur eller utmynnar i dem. Många saivosjöar var förknippade med tron på bl.a. övernaturliga väsen och saivo-folket, som levde i en uppochnervänd värld under dessa sjöar. Man trodde att saivosjöarna hade två bottnar och att fiskar emellanåt försvann ner i det djupare vattnet.

"Äkässaivos vatten är så klart att man kan se fiskarna på så stort djup att man inte skulle kunna fånga dem, inte ens med ett ljuster med ovanligt långt skaft. Ingen vet hur djup saivon är, och ingen vågar mäta djupet. Den framlidne Heikki från Äkäslompolo försökte en gång mäta det genom att släppa ner ett rep flera famnar men träffade aldrig bottnen. Då kom ett andeväsen fram till Heikki och sade: - Om du försöker mäta här en gång till, kommer du själv att hamna i djupet." (Paulaharju, Lapin muisteluksia 1922)

Kulturmiljö av riksintresse

Fornlämningsområdet i Äkässaivo räknas till våra byggda kulturmiljöer av riksintresse. Området är en genom Forststyrelsens beslut skyddad skyddsskog. Vi hoppas att besökarna rör sig endast längs vandringslederna på området. Det är förbjudet att klättra upp klippformationerna. Fornlämningarna är fredade enligt fornminneslagen (finlex.fi) och det är förbjudet att skada dem. I omnejden finns det också andra för samerna heliga platser, bl.a. Pakasaivo och sejten Kirkkopahta.

Läs mer om saivosjöar och sejtar.

En utsiktsplattform fotograferat ovanifrån, framför plattformen öppnar sig ett sjölandskap.

Öppettider

Man kan fritt bekanta sig med Äkässaivo och sejten året om. På sommaren kan man läsa skyltarna längs naturstigen Saivorundan. På vintern kan man besöka området genom att göra en avstickare från skidspåret Äkäslompolo-Peurakaltio. Det finns ingen personal på området.

Kontaktuppgifter

Mera information om objektet fås från Yllästunturis naturum Kellokas

Kommunikationer

Man kan komma till området från naturstigen Saivorundans parkeringsplats, dit det är ca 13 km från Äkäslompolo, ca 40 km från Kittilä och ca 45 km från från Muonio. Från Kolari är det ca 50 km till parkeringsplatsen. Det går en markerad vandringsled från landsvägen till Saivorundans början.

Med bil

 • Från Kittilä: När man kommer från Kittilähållet viker man genast norr om kyrkbyn av till den väg som går till Ylläsjärvi (nr 939). Efter ca 8 km tar man av till höger till väg nummer 9403, som man kör ca 30 km och sedan efter att man åkt över älven Äkäsjoki viker man av till vänster till Saivorundans parkeringsplats.
 • Muonio - Kittilä -vägen (nr 79): När man kommer längs denna väg viker man av till vägen till Äkäslompolo (nr 940) vid Muotkavaara. Man kör denna väg ca 22 km och snart efter Tiurajärvi by viker man av till vägen till Kittilä (nr 9403). Man kör sedan ca 2,5 km och viker av före älven Äkäsjoki till höger till Saivorundans parkeringsplats.
 • Från Kolari: När man kommer från Kolarihållet viker man av från väg nr 21 (E8) ca 10 km norr om kyrkbyn till vägen till Äkäslompolo (nr 940), och kör ca 10 km vidare från Äkäslompolo by och viker av till vägen till Kittilä (nr 9403). Man kör denna väg ca 2,5 km och viker av före älven Äkäsjoki till höger till Saivorundans parkeringsplats.

Med almänna kommunikationer

 • Man kan inte komma till området med allmänna kommunikationer. Äkäslompolo på 15 km avstånd är det närmaste stället dit man kommer med buss från Kolari, Kittilä och Levi. Tidtabellerna finns på Matkahuoltos webbsidor (matkahuolto.fi). Till Kolari kommer man med tåg under högsäsong. Tidtabellerna (vr.fi).

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Ylläs Levi Aakenus, vattentålig friluftskarta, 1:25 000. Karttakeskus 2021.
 • GT Utflyktskarta Norra Finland / Retkeily GT Pohjois-Suomi, 1:400 000. Karttakeskus 2016.
 • Terrängkarta nr U424, 1:50 000, Karttakeskus 2007. Kartan kan köpas t. ex. från Karttakeskus.
 • GT vägkarta 14, 1:250 000, Karttakeskus 2013. Kartan kan köpas t. ex. från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.

Försäljningsställen för kartor

Service

Leder och eldplats

 • Man kommer lättast till Äkässaivo och sejten genom att följa naturstigen Saivorundan. Naturstigen börjar från en parkeringsplats vid landsvägen. Naturstigens skyltar berättar om områdets skogar och vatten samt om de historiska objekten längs stigen. skyltarnas texter är på finska, svenska, engelska, franska och tyska. Saivorundan är ca 3 km lång och det är dryga 1,5 km att vandra från naturstigen till Äkässaivo.
 • Bredvid Äkässaivo finns det en kåta och en eldplats. På området finns också en torrtoalett.
 • Det går en förbindelseled mellan Saivorundan och vandringsleden Ylläs - Pallas. På vintern går skidspåret Äkäslompolo - Peurakaltio i närheten. Mer information om lederna finns på webbsidorna om Pallas-Yllästunturi nationalpark.

En kåta i tallskogen, samt en eldplats och en liten stockbyggnad.

​Caféer, restauranger och logimöjligheter

 • I Yllästunturi naturum Kellokas får man frilufts- och turistinformation men där finns också bl.a. café och restaurang. I naturumet finns utöver den permanenta utställningen "Meän elämä" också gästutställningar bl.a. konstutställningar.
 • På Ylläs turistområde finns det rikligt med caféer, restauranger och logimöjligheter. Mer information om tjänsterna på Ylläs webbsidor (yllas.fi, på finska).

Tillgängliga tjänster 

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Fiske

​Andra platser att besöka i närheten

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/akassaivoochseitapahta

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Äkässaivo läge i Utflyktskarta.fi.

 

Närliggande mål

Kurjenpolvi begravningsplats

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer