Östra Finland, Södra Savolax
Rantasalmi
Linnansaari nationalpark

Linnansaari torp med omgivning är ett nationellt värdefullt kulturlandskap, där man får en inblick i livsföringen i början av förra århundradet. På denna holme i Saimen idkas fortfarande svedjebruk på traditionellt savolaxiskt sätt.

Linnansaari torp grundades i början av 1850-talet på Waahersalo gårds marker. Torpets invånare svedde gårdens skogar ända till de första årtiondena på 1900-talet. Torpet och dess odlingsmarker försöker man nu återföra till samma tillstånd som de var då Tilda och Oskari Parviainen bodde i torpet i början av 1900-talet. På torpets marker strävar man till att bibehålla det landskap människan har åstadkommit genom svedjebruk och att skydda de arter som är beroende av det och nu är hotade. Svedjebruket inleddes åter på torpets marker på sommaren 1993. Man strävar efter att använda traditionella arbetsmetoder under olika skeden av arbetet.

I Linnansaari torps blomrabatter växte det tidigare aklejor och brandliljor. Invid stigen såddes t.ex. ettåriga ringblommor. Torpets fönster pryddes av bloddroppe och fjädersparris. Nuförtiden växer det på samma sätt som förr röda och svarta vinbär samt krusbär, humle, akleja och brandliljor på gården. I den lilla köksträdgården odlas det lök, ärter och hästbönor. Bondtobaken växer på sin egna, kraftigt gödslade plätt.

Öppettider 

Torpet är öppet för allmänheten året runt.

Möblerad interiör av en gammal stuga. Rummet har svarta väggar och en stor spis.

  • Det finns ingen personal vid Linnansaari kulturgård.
  • Det kostar ingenting att bekanta sig med Linnansaari kulturgård.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

Kulturgården ligger på huvudholmen i Linnansaari nationalpark.

Service

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/linnansaarikulturgard

Kundtjänst

 
saimaa(at)metsa.fi
 

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Linnansaari kulturgårds karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer