Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Skanslandet

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Skanslandet och Kungsholmen. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom området.

Ytterligare information om program- och restaurangtjänster i Skanslandet finns på Vallisaari.fi

Guidade turer och programtjänster

Matservice

  • Juva Shipping Oy puh. 040 7551130, vallisaari(at)vallisaari.fi
    • Kafé- och hamntjänster i Skanslandets utflyktshamn i Torpedoviken
    • Mat och kaffe för grupper 
  • Charterkryssningarna kan förses med restaurangtjänster ombord på fartygen. Se färdtjänster

Färdtjänst

Övriga tjänster