Undersökningar i Aleksanderbatteriet

(Uppdaterad 22.5.2023)

Vi beklagar att ingången till batteriet är stängd. Vi gör undersökningar i vägg- och takytornas skick och tidigare skeden. Vi räknar med att kunna öppna några rum för allmänheten efter att vi har lagat de värdefulla ytorna i skick. Batteriet byggdes 1863. En stor del av ytorna har bevarats trots tre krig och slitage under fredstid. De fragila väggarna uppvisar teckningar och texter av personer som tjänstgjorde vid batteriet mellan åren 1863 och 2008.

Undersökningar kommer att slutföras under år 2023, varefter man går över till genomförandet av åtgärderna. Först när utredningarna är klara får man en helhetsbild av åtgärdernas omfattning och nödvändig finansiering, samt arbetets varaktighet.

 

Helsingforsbiennalen 2023 på Skanslandet

(Uppdaterad 9.12.2022)

Biennalen kommer att samla ett 30-tal etablerade och framväxande konstnärer och kollektiv från Finland och runt om i världen. Läs mer om Helsingforsbiennalen (helsinkibiennaali.fi/sv).

145 000 besökare på Skanslandet under Helsingforsbiennalen!

(Uppdaterad 29.9.2021)

Samtidskonstevenemanget Helsingforsbiennalen hölls för första gången 12.6–26.9.2021. Den drog totalt 145 000 besökare till Skanslandet.

Läs mer om besökare på Helsingforsbiennalen (helsinkibiennaali.fi).

Bekanta dig med mobilguiden!

Mobilguiden (lightsonmobiili.fi) ger dig tilläggsinformation och nya synvinklar med hjälp av videos, bilder och annat innehåll. I terrängen kommer du direkt till guidens innehåll med hjälp av QR-koder och NFC-taggar. Guiden är webbläsarbaserad och fungerar i mobiltelefonen utan en separat applikation.

 

Nyheter från Skanslandet