Nyheter

FRS Finland fortsätter som trafikidkare på rutterna till Sveaborg, Skanslandet och Lonnan

Gemensamt pressmeddelande från Forststyrelsen och Förvaltningsnämden för Sveaborg

Under perioderna 2024 och 2025 fortsätter trafikidkaren FRS Finland på rutten Salutorget–Lonnan–Artilleriviken–Kungsbortenoch rutten Salutorget–Skanslandet. De direkta linjerna från Salutorget utvecklas utifrån uppgifterna om trafikeringen under sommarsäsongen 2023 och kundresponsen.

FSR Finlands fortsättning som trafikidkare grundar sig på ibruktagandet av optionsperioderna i de avtal som FRS Finland har ingått med Forststyrelsen om Skanslandet samt med förvaltningsnämnden för Sveaborg om Sveaborg och Lonnan. Tidtabellerna för de båda direkta linjerna preciseras så att de motsvarar efterfrågan. Priserna uppdateras samtidigt.

Ringrutten från Fiskehamnen som trafikerades i somras fortsätter inte och ringruttens optionsperiod med FRS Finland tas inte i bruk. Den ringa användningen av rutten förra sommaren visade att rutten i sin helhet inte är ändamålsenlig. Tillsammans med trafikidkarna utreds möjligheten att pilottesta rutter som förenar Sveaborg, Lonnan och Skanslandet och avgår från annat än Salutorget. Med hjälp av eventuella pilotprojekt utreds kommande upphandlingsbehov.

Biljettpriser 2024 och 2025

Från och med den 1 januari 2024 är biljettpriserna till Sveaborg: vuxna: tur-retur 8,50 euro, specialgrupper tur-retur 4,20 euro, familjebiljett 20,00 euro. Priset för en enkel resa är hälften av priset för en tur-returresa.

Biljetterna till Skanslandet är under 2024 och 2025: tur-retur vuxna 13,90 euro, familjebiljett 34,90 euro (2 vuxna, 3 barn 7–17 år), rabattgrupper 8,90 euro (pensionärer/studerande/beväringar och civiltjänstgörare/arbetslösa samt barn 7–17 år), barn under 7 år gratis i sällskap av en förälder. Trafiken till Skanslandet inleds den 1 maj 2024.

Mer information