• Ytterligare information om program- och restaurangtjänster i Skanslandet finns på Vallisaari.fi
 • I utflyktshamnen finns det 48 avgiftsbelagda båtplatser.  
 • Det är möjligt att övernatta i tentsile tält på ön. Vallisaari (vallisaari.fi) organiserar övernattningen.
 • Det är möjligt att övernatta i egen båt, i öns gästhamn. Reservera din plats på adressen vallisaari.fi
 • Det är möjligt att övernatta i Kuninkaansaari. Reservera kuninkaansaari.fi/majoitus.
 • Det är möjligt att övernatta i glas igloo. Reservera archipelagoigloos.com
 • Samarbetspartnerna på ön ordnar på beställning guidade turer för grupper samt temaprogram.
 • Restaurang och Café (vallisaari.fi): I Torpedovikens gästhamn på Skanslandet finns ett hamncafé som ger service från maj till september. Iisi Bistro Vallisaari serverar mat för större hunger i Torpedvikens container-restaurang. I café Paja kan du njuta av bl.a. kalla efterrätter. Företagarna på Skanslandet tar inte emot kontanter. Endast kortbetalning fungerar.
 • På Skanslandet finns det två vattenposter (kranar med sötvatten). Ställen där man kan tappa dricksvatten finns utmärkta på informationstavlorna.
 • På Skanslandet finns flera rastplatser, det vill säga bordgrupper för picknick: En liten rastplats vid dammen på Skanslandet, större rastplatser för grupper i en öppen byggnad 200 meter från Lotshusets huvudbrygga samt en äng bredvid andra batteriet. Det finns stolar och bänkar på rastplatserna så att man äta matsäck där. På gårdsplanen vid Alexanders batteri finns också bänkar. Rastplatsernas placering anges på orienteringstavlorna på öarna. Lederna saknar vinterunderhåll.
 • Torrtoaletter finns i nära anslutning till Skanslandets huvudbrygga, på ängen bredvid andra batteriet, vid Alexandersbatteriet, i Dödsdalen och vid Kungsholmens sandstrand. Besökarna kan även se var de befinner sig på orienteringstavlorna på öarna. Det finns ingen kommunalteknik på öarna.
 • Vattenklosetterna finns i närheten av Lotsgårdens brygga och bryggan i Torpedviken.

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på ön, såsom tillgängliga toaletter. Torrtoaletten bredvid Lotshusets huvudbrygga kan användas av funktionshindrade med assistent.
 • Man kan ta sig runt ön med barnvagn, men lederna är inte tillgängliga. Terrängen är ojämn och uppförsbackarna branta.

Anvisningar för besökare

Rör dig säkert på öarna: läs anvisningarna, reglerna och varningarna för Skanslandet och Kungsholmen. Genom att följa anvisningarna värnar vi tillsammans om besökarnas välbefinnande och om trivseln, den känsliga naturen och fantastiska kulturarvet på öarna.

 

Broschyr över Skanslandet


Pdf 2,7 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200