Besök Söderskär

Öppettider 2021

Man kan gå i land på ön gratis, men för att skydda fågellivet är det förbjudet att ta i land på Söderskär fyr- och lotsö under häckningstiden 1.5–31.7, på de övriga öarna och skären fram till 15.8. Ytterligare information om kryssningar för allmänheten (soderskar.fi).

Fyr- och lotsön är öppen för besökare med egen båt 1.8–30.4. Det kostar ingenting att besöka ön. Söderskär fyr är privatägd och en avgift tas ut för besök i fyren (soderskar.fi).

Kontaktuppgifter

  • Området sköts av Forststyrelsen. Verksamheten sköts av EW Finland Oy.
  • Ytterligare information om objektet får man från Finlands naturcentrum Haltia.

En liten passagerarfärja framför Söderskärs fyr.  Längre ut på havet en segelbåt.

Kommunikationer

Söderskär ligger i Borgå yttre skärgård (borga.fi), cirka 15 sjömil (cirka 28 km) från Helsingfors. Ön kan endast nås från havet.

Med egen båt

  • Fyr- och lotsön är öppen för besökare med egen båt 1.8–30.4, övriga tider är det förbjudet att ta i land på ön. Båtfolk kan ta i land vid bryggan i Bastulandens skyddade vik (koordinater för Bastulanden: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 6.52448' lon: 25° 24.26925' ETRS-TM35FIN: N:6664592 E:411304) eller på klipporna runt ön, där det finns förtöjningsringar. Huvudbryggan på fyrön är avsedd i första hand för kryssningsfartygen.

På kryssning

  • Söderskär har ingen reguljärtrafik, men charterkryssningar och turer för allmänheten ordnas till ön under sommaren bland annat från Helsingfors. Ytterligare information om kryssningar och charterbåtar fås av EW Finland Oy (soderskar.fi).

Kartor

Tryckta kartor

  • Borgå Helsingfors Lovisa vattentålig båtkarta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer