Öppettider

Du kan bekanta dig med området på egen hand under isfri tid. Byggnaderna i Hytermä är emellertid låsta.

Två personer sitter på stenmuren i åsskogen. Bakon finns det ett gammal hus.Kontaktuppgifter

Kartor och kommunikationer

Med bil och båt

Till Hytermä naturskyddsområde kommer man endast med båt. På sommaren kan man hyra en roddbåt vid webbutik (på finska) av Activity maker eller direkt från byrån - Olavinkatu 44, 57100 Nyslott, tfn +358 44 978 2127.

Två vandrare i roddbåten.Det är cirka 30 km från Nyslott till båthamnen. Sväng av från väg 71 till Kerimäki centrum. På väg ut från centrum vid kyrkan ska du svänga in på Hälväntie. Fortsätt till vägen Tavisalontie, som senare blir Hälvänsaarentie. När du har kört 7 km från Kerimäki ser du skylten Hytermän veneet till vänster på Hälvänsaarentie. Den kortaste vägen med roddbåt från båtplatsen till Hytermä är cirka 400 meter.

Det finns en stor brygga vid sandstranden.Till båtbryggan i Hytermä är det cirka 900 meter med roddbåt från båtplatsen. Koordinater av båtbryggan år enligt WGS-84 -koordinattsystemet 61o 54.353`, 29o 23.023`  - Använd dessa koordinater för 112 nödsamtal! / enligt ETRS-TM35FIN -plankoordinatsystemet 6865994, 625217. 

Kartor


Instruktioner och regler som gäller i Hytermä

Enligt fridlysningsbestämmelsen för naturskyddsområdet (från år 1932) är följande

förbjudet:

  • alla typer av egenmäktig skogsskövling och skadegörelse,
  • marktäkt, användning för odling och avlägsnande av stenar,
  • att hålla djur på bete, att skada djur, växter, döda växtdelar och mineraler och att samla in dessa,
  • alla slag av öppen eld samt
  • jakt.

Skogen ska skötas med sakkännedom om skogsvård uteslutande med beaktande av naturens skönhet.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer