Besök Kärnäkoski fästning

Öppettider

Fästningsområdet är alltid öppet. Lättast att besöka under den snöfria perioden. Parkeringen plogas under vintern.

I det somriga landskapet finns verket kanonen och en bänk av plankor.

Inträde

Fritt tillträde till fästningsområdet.  

Guidningar för allmänheten

Hos byaföreningen Partakosken kyläyhdistys (partakoskenkylat.fi, på finska) kan man boka avgiftsbelagda guidningar till Kärnäkoski fästning.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

Kärnäkoski fästning ligger i Savitaipale i södra Saimen, 40 kilometer från Villmanstrand och 50 kilometer från S:t Michel.

Med bil eller på cykel

  • Från Savitaipale kyrkby kör man ca 10 kilometer norrut längs landsväg 409.
  • Det finns en parkeringsplats bredvid Kärnäkoski kvarn, och området plogas under vintern. Från parkeringsplatsen är det en 0,5 kilometers promenadväg till vindskyddet och pråmhamnen.

Med egen båt

  • Vid stranden nedanför fästningen på Saimens sida finns en liten brygga som man kan lägga till vid med småbåt. Bryggan ligger emellertid inte vid någon utmärkt farled. Vattendjupet kring bryggan är ca 2 meter, och tre båtar ryms samtidigt vid den.
  • I pråmhamnen på sjön Kuolimos sida, nära fästningen och vindskyddet, finns det också en brygga där man kan lägga sig med sidan till eller lägga ut ett ankar. Bryggan i pråmhamnen ligger inte vid någon utmärkt farled. Vattendjupet kring bryggan är ca 2 meter, och tre båtar ryms samtidigt vid den.
  • En gästhamn är belägen i riktning mot Partakoski by: 61°16,1' N 27°42,4' E (koordinatsystemet WGS 84). ETRS-TM35FIN: N: 6792881 E: 537897, sjökort 206. Från gästhamnen är det ca 1,5 kilometer att gå längs med vägen till fästningen. I hamnen kan man tanka bränsle och tömma septitanken. När man kommer till hamnen måste man passera under en ellinje på 12 meters höjd.

Kartor

Karta över Kärnäkoski fästning © Forststyrelsen 2015

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer