Värt att se och göra vid Kärnäkoski fästning

Gör en vandring på det vackra näset vid Saimen och bekanta dig med värdefull kulturhistoria:
 

  • Kärnäkoski fästning byggdes i slutet av 1700-talet under ledning av den ryska generalen A. Suvorov för att skydda St. Petersburg. Den ingick i en kedja av fästningar i sydöstra Finland. Fästningen med murarna som omger den och vallgraven kan beses som ruiner. Njut av stämningen, men klättra inte på fästningsmurarna på grund av fallrisken! Läs mer om fästningens historia
  • Bergskansen eller redutten hör till Kärnäkoski fästning och ligger ca 400 meter söderut från huvudfästningen på andra sidan vägen, bakom vindskyddet. Till redutten leder en stig från pråmhamnen och vindskyddet bredvid skansen. En gång i tiden hade en vaktpost på bergskansen vidsträckt utsikt över folk och båtar som närmade sig.
  • Kärnäkoski kvarn byggdes på 1830-talet. Malningen i kvarnen upphörde i mitten av 1950-talet. Bykommittén har renoverat kvarnen och den intilliggande sågen. Från påsk till slutet av september är dörrarna till kvarnen öppna dygnet runt för besökare.
  • Pråmhamnen är en intressant kvarleva från 1900-talets början, då Kaukasbolaget byggde en järnväg och transporterade virke från Kuolimo till Saimen. Under lågvattenperioder kan man vid bryggstranden se lämningar av pråmhamnens gamla pålar. Idag finns det en brygga för badare och båtfarare i pråmhamnen samt en eldplats och ett vindskydd. Området har ingen officiell badstrand. 
  • Fåren som betar vid fästningen om somrarna är till glädje för djurvänner.
  • Traditionslandskapen kring fästningen är värdefulla landskapsmässigt. Läs mer om naturen i fästningsområdet
  • Evenemang ordnas på fästningen exempelvis för barn.

Besökare bekantar sig med Kärnäkoski kvarn.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer