Service i Mustansaarenkeidas

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9 - 15
sisasuomi(at)metsa.fi

På Mustansaarenkeidas parkeringsplats finns det skyltar på finska och en karta över området.

Ett trästaket med texten parkeringsområde. En myr i bakgrunden.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

Dricksvatten

 • Det finns inte dricksvatten på området.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns inga torrtoaletter i området.

Övernattning

 • Det är inte möjligt att övernatta på området.

Skärmskydd

 • Man kan fråga sig för om användningen av ett närliggande skärmskydd på numret (06) 263 7162.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Hela naturstigen är tillgänglig med rullstol om man har en assistent med sig.
 • Naturstigen är jämn, men ställvis är den något smalare på grund av frodig växtlighet. De små broar som går över dikena har en liten tröskel. På själva myren finns en bred gångbro, som lämpar sig bra för rullstol. Man kommer också upp i fågeltornets mellersta plan med rullstol. Vid tornet finns därtill ett brett utrymme där det ryms flera rullstolar. Tyvärr är bordet och bänkarna vid fågeltornet inte enkom planerade med tanke på rullstolsbundna besökare.
 • På området finns det ingen inva-toalett.

Övrig service i omnejden

 • Det finns mer omfattande tjänster i Isojoki kommuncentrum, som ligger på ca 15 km avstånd från Mustansaarenkeidas.

Sevärdheter i omnejden