""Norra Österbotten och Södra Lappland
Pudasjärvi, Ranua, Ii
Areal 318 km², inrättat år 1988

Litokaira är ett lämpligt område för dem som uppskattar lugnet i vildmarken och en orörd natur och som har gedigna friluftsfärdigheter. Man vill även i fortsättningen sörja för att området ska behålla sitt vildmarkslika utseende eftersom Litokaira är det största enhetliga myrmarksområdet i naturligt tillstånd söder om polcirkeln i Europa.

Litokaira har oförtrutet kunnat motstå människans försök att omforma och härska över sin miljö på grund av områdets svårframkomlighet och svårtillgänglighet . Det är därför som området förblivit en äkta vildmark på eget bevåg, inte enbart på grund av människans välvilliga strävan att skydda naturen. Man kan fortfarande förnimma stämningen på myrarna som täckte hela det norra halvklotet i förgången tid och uppleva skogarnas och myrarnas oändliga tystnad.

Den som vågar bege sig ut och gå över Litokairas flarkmyr, tränga sig genom täta snår som varvas av tallmyrar täckta av getpors och väja undan för omkullfallna torrakor i urskogen på de skogbevuxna myrholmarna, får i gengäld en naturupplevelse som alldeles säkert mångfaldigt väger upp den ansträngning som vandringen medförde. Man kan också bekanta sig med Litokaira på en dagsutflykt längs Papinpalo naturstig.

Litokairaområdet ligger inom tre kommuner och inom två län. De södra delarna hör till Norra Österbotten, till Pudasjärvi och Ii kommuner. Den norra delen ligger i Lapplands län i Ranua kommun. Litokaira är till största delen fredat med stöd av naturskyddslagen och området ingår i myrskyddsprogrammet och i nätverket för Natura 2000 -skyddsprogrammet som omfattar hela Europa.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/litokaira

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Litokairas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.