Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

Eldplatserna i området finns:

Det är tillåtet att röra sig och slå läger enligt allemansrätten är tillåtet, men vi rekommenderar övernattning och tältning vid de markerade skärmskydden och stugor.

Då varning för terrängbrand utfärdats är det även förbjudet att göra upp öppen eld vid eldplatserna.

 • På sidorna för Friluftslivets ABC kan du läsa mera anvisningar om att göra upp eld på anvisade eldplatser.

Dricksvatten

 • Det finns inga brunnar vid rastplatserna i Litokaira. Det kan vara bra att koka ytvatten från till exempel sjöar, åar och bäckar i några minuter innan man dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar på olika områden och vid olika temperaturer.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Övernattning

Skärmskydd och ödestugor

 • I Litokairaområdet får man tillfälligt enligt allemansrätten tälta eller övernatta i skärmskydden. Vi rekommenderar övernattning och tältning vid de markerade skärmskydden och stugor.
 • Tervo skärmskydd är rastplats vid Papinpalo naturstig.
 • Haaramaa skärmskydd är beläget på västra sidan av den skogbevuxna myrholmen Haaramaa i norra delen av området.
 • Litjo ödestuga ligger i Litjonpalo, på den sydöstra stranden av sjön Litjonjärvi.
 • Ödestugan Litokairan porokämppä är en gammal renvaktarstuga vid Kuusikkosaari som rustats upp till ödestuga.
 • Det finns plats för tio personer att övernatta i Litjonjärvi ödestuga, i ödestugan Litokairan porokämppä finns det plats för sex personer.
 • Mera information om inkvarteringsservice i Litokairas omnejd fås från Ranua kommuns turistservice (ranua.fi, på finska).

Tillgängliga tjänster

 • I området finns det inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.