Kajanaland och Norra Savolax
Kajana, Vieremä och Sonkajärvi, på finska
Areal 35 km², inrättat 1994

Jos kielin voisi kertoa
näkönsä vanhat puut,
ja meidän vaarat virkkoa
ja meidän laaksot lausua,
sanella salmensuut.

(Savolaisen laulu)

På Talaskangas förenas Kajanalands ödemarkers viskning och Savolax skönhet.

Den stora allmänheten blev medveten om Talaskangas i slutet av 1980-talet, då naturskyddsaktivister med sin synliga verksamhet hindrade avverkningen på området.

Talaskangas naturskyddsområde är ett skogs- och myrområde, som har bevarats i så gott som naturligt tillstånd, och som kan anses vara Kajanalands sydligaste ödemarksområde. Traktens övriga skyddsområden är myrskyddsområden, vilket gör att Talaskangas betydelse för skogsnaturens skydd framhävs. Området tjänar även natur- och miljöforskning samt undervisning.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Insjöfinland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/talaskangas