Järvisen aihkikkos läge i Finland.Södra Lappland
Rovaniemi
Areal 3,1 km², inrättat 1999

De gamla furorna och torrfurorna i Järvisen aihkikko ger en bild av hur traktens skogar såg ut förr. Området lämpar sig för kortare utflykter, under vilka man kan bekanta sig med områdets natur och historia. Järvisen aihkikko är en skyddsskog, dvs. ett område där endast restaurerings- och naturvårdsåtgärder är tillåtna.

Järvisen aihkikko har namngivits efter vildmarksförfattaren A.E. Järvinen (1891 - 1963). I urskogens gömmor finns en restaurerad stuga, där A.E. Järvinen både ensam och tillsammans med sina vänner vistades på sin fritid. När du besöker Järvisen aihkikko kan du förnimma den vildmarksstämning som inspirerade A.E. Järvinen då han skrev vildmarksböcker och målade akvareller.

Järvisen aihkikko hör nuförtiden till Rovajärvi skjutområde, så bekanta dig med instruktionerna och reglerna för området redan på förhand.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/jarvisenaihkikko

Kundtjänst

Pilke vetenskapscentrum
Tfn 0206 39 7820
pilke(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Järvisen aihkikkos karta i Utflyktskarta.fi.