Kartor över och kommunikationer till Järvisen aihkikko

Järvisen aihkikko ligger nordväst om Rovaniemi stad, norr om stamvägen Rovaniemi - Kemijärvi (nr 82). Det är ca 45 km till området från Rovaniemi och ca 55 km från Kemijärvi.

Kommunikationer

Med bil

  • Från Rovaniemi - Kemijärvi -vägen (nr 82) viker man vid Raanselkä (söder om Järvisen aihkikko) av till en grusväg, som man kör ca 5,5 km. Sedan tar man av i en korsning till höger till den väg som går genom Järvisen aihkikko. Efter ca 1,5 km på denna grusväg kommer man till Marasenlampi.
  • På vintern är inte grusvägarna alltid upplogade, varför man inte alltid kan komma fram till området.
  • Den väg till Järvisen aihkikko som går via Hautainmaa (till östra sidan av Järvisen aihkikko) är tidvis i dåligt skick, och vi rekommenderar inte den vägen.
  • Körinstruktion till Pilke vetenskapscentrum.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • Vid den väg som går genom Järvisen aihkikko, nära Marasenlampi, finns ett par breddade ställen där man kan parkera.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • Terrängkarta T443 Ala-Nampa, Karttakeskus 2007. Kartor kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteriverket.
  • GT vägkarta Norra Finland, 2010, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Järvisen aihkikkos karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplats

  • Nära Marasenlampi

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.