Instruktioner och regler för Järvisen aihkikko

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Järvisen aihkikko

Kontrollera före utflykten att du säkert kan besöka området just då. Järvisen aihkikko ligger på Försvarsmaktens skjutområde i Rovajärvi och under skjutningarna är det av säkerhetsskäl förbjudet att vistas på området. Det finns aktuell information om skjutvarningarna (forsvarsmakten.fi) för området på Försvarsmaktens sidor. Det finns uppgifter om skjutningarna också på en infotavla i början av vägen till Järvisen aihkikko (skylten syns från Rovaniemi - Kemijärvi -vägen). Du kan också kontakta Pilke vetenskapscentrum och höra dig för om eventuella skjutövningar.

I Järvisen aihkikko är det

tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor, med kanot och roddbåt
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

 • att besöka området då Försvarsmakten har övningar på området
 • att göra upp eld och slå läger, vilka är inte tillåtet i stugans närhet, men på övriga ställen på området med stöd av allemansrätten.
 • spöfiske är tillåtet om man har Forststyrelsens spöfisketillstånd för Lappland. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • jakt är tillåtet för ortsbor (jaktlagen 8 §), för övriga om de har Forststyrelsens jakttillstånd för småvilt.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

 • Grusvägen till Järvisen aihkikko plogas inte upp regelbundet, så det kan vara svårt att komma till området på vintern.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Järvisen aihkikkos område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer