Västra Finland, Satakunda
Eura
Areal 67 ha

Sevärdheter i Harola är bl.a. de frodiga lundarna och skogsbetena med hasselbuskar och sippor samt gravfältet med hundratals stenrösen från järnåldern. Fornlämningarna på området är mycket värdefulla och längs naturstigen kan man bekanta sig med dem och en hassellund där får går på bete.

Harola bildar en mycket mångsidig helhet. På området finns inte bara de finaste lundarna i Satakunda och de nationellt värdefulla fornlämningarna utan också moskogar, skogbevuxna myrar och fina strandområden vid Pyhäjärvi. En del av hassellundarna på Harola forna gravfält sköts på somrarna av får. Tack vare betet hålls landskapet öppet, vilket främjar lund- och ängsväxterna och bevarandet av stenrösena.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/harola

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Närliggande mål

Käräjämäki

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Harolas karta i Utflyktskarta.fi.