Kartor över och kommunikationer till Harola

Harola ligger vid Pyhäjärvis strand, öster om Eura - Letala -vägen (nr 43).

Kommunikationer

Med allmänna kommunikationer

  • Man kan inte komma med allmänna kommunikationer till Harola. Närmaste bussförbindelse går till centrum av Eura från Raumo, Björneborg, Tammerfors, Helsingfors och Åbo.
  • Från Eura centrum är det ca 6 km till Harolas parkeringsplats.

Med bil

Till Harola parkeringsplats är det ca 6 km från Eura och ca 41 km från Letala.

  • Från Eura kör man längs väg nr 43 2,9 km mot Letala. Sedan viker man av till vänster till Tehtaantie. Denna väg kör man 800 m, tills man viker av till höger till Harolantie, som är en sandväg. Sedan kör man 2,3 km längs Harolantie fram till parkeringsplatsen.
  • Från Letala kör man 38 km mot Eura längs väg nr 43 och ca 3 km före Eura viker man av till höger till Tehtaantie. Denna väg kör man 800 m, tills man viker av till höger till Harolantie, som är en sandväg. Sedan kör man 2,3 km längs Harolantie fram till parkeringsplatsen.

Lämpliga startpunkter

  • Harola parkeringsplats (Harolantie, Eura) ligger intill Harola hassellund och järnåldersgravfält.
  • Harola naturstig börjar vid parkeringsplatsen.

Kartor

Elektroniska kartor

 

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta M331, 1:50 000. Kartan kan köpas av Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Grundkarta 1134 07, Kauttua, 1:20 000, Lantmäteriverket 2004. Kartor kan köpas av Karttakeskus och Lantmäteribyråer.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Harolas karta i Utflyktskarta.fi.