Vad kan man göra i Harola?

Vandra längs markerade leder

Det går bäst att bekanta sig med Harolaområdet längs den ungefär en kilometer långa naturstigen, som går genom den betade hassellunden på järnåldersgravfältet. Stigen går ställvis över fårens betesmark, så lämna din hund utanför beteshagen.

 

Skåda fåglar

Det finns många intressanta fågelarter i Harola, och man kan observera dem bl.a. utmed naturstigen. Vistas inte och åk inte båt på vissa av strandområdena under fåglarnas häckningstid 1.4 - 31.7. Det finns inget fågeltorn eller motsvarande observationsplats på området.

Titta på sevärdheter

Hassellundarna i Harola är absolut värda att se och bekanta sig med. Då lundväxterna blommar på våren är lundarna speciellt vackra. Stenrösena från järnåldern är en annan viktig sevärdhet på området, och gravfältet är ett nationellt värdefullt fornminnesområde. Man kan bekanta sig med både den betade lunden och stenrösena då man vandrar längs naturstigen.

Bekanta sig med en naturstig

Den cirka en kilometer långa naturstigen i Harola går genom den betade hassellunden på det forna gravfältet. Vid naturstigen presenteras områdets och stenrösenas historia samt lundens natur och dess skötsel. Stigen går ställvis över fårens betesmark, så lämna din hund utanför beteshagen.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på området. I skogarna i Harola växer bl.a. lingon och blåbär. I granskogarna kan den alerta svampplockaren hitta trattkantareller och andra, vanligare svampar.