Norra Österbotten, Kuusamo
Areal 10,21 km², inrättat 1991, utvidgats 2021.


Valtavaara-Pyhävaara naturskyddsområde är beläget i Kuusamo, nordost om Ruka turistcenter (ruka.fi, på finska). Området består av tre separata delar: Valtavaara, Pyhävaara och Juhannuskallioområdet.

Kuusamos högsta skogsbevuxna berg erbjuder någonting för envar som vistas i naturen. På det mångfaldiga naturområdet finns det fantastiska vyer, krävande skidspår, härdade fjällväxter, sällsynta fåglar och sagolika berg med dimfrosttyngda träd. Valtavaara lämpar sig utmärkt för friluftsliv både sommar- och vintertid.

#valtavaara #pyhävaara #konttainen

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/valtavaara

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Valtavaara-Pyhävaaras karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor. 

Meikon kartta.