Melkuttimet naturskyddsområdets läge in FinlandSödra Finland, Egentliga Tavastland, Loppi, Tammela
Areal 3 km², strandskyddsområde (2001), åsskyddsområde (2001),
Natura 2000-område (1998)

De lättframkomliga tallåsarna och det som för södra Finland är ovanligt nämligen sjöar med klart vatten. Dessa förhållanden lockar besökare till det här området, som istiden satt sin starka prägel på. Melkuttimet-området är ett utmärkt mål för dagsutflykter också för barnfamiljer. Nästan alla sjöar på området har fina stränder där man kan bada. I närheten av den långgrunda stranden på sjön Iso-Melkutins östra strand kan man njuta av lägerelden vid skärmskyddet. Det finns ingen officiell, övervakad badstrand på Melkuttimet-området.

Melkuttimet-området ingår i sin helhet i Natura 2000-programmet och i strandskydds- och åsskyddsprogrammen. Ständerna har undgått byggnadsverksamhet med undantag av ett par stugor, och åsens grusskatt är helt intakt. Man har idkat skogsbruk på området ännu i slutet av 1990-talet, men Forststyrelsen har påbörjat restaureringsarbeten (metsa.fi) för att förbättra naturtillståndet och för att öka skogarnas biologiska mångfald. På åsområdet, som ingår i Stängselåsen (Salpausselkä), har man påträffat många hotade och sällsynta växt- och djurarter.

Melkuttimet är belägen på Tavastlands sjöplatå

Tavastlands sjöplatå är en vildmarkslik pärla i naturen mitt i Tavastland och relativt nära Finlands livligaste stadskärnor. Tavastlands sjöplatå erbjuder utflyktsmål för många olika slag av naturaktiviteter - bekanta dig med sjöplatåns övriga utflyktsmål:

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/melkuttimet

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi