Västra Finland, Södra Österbotten och Satakunda
Isojoki och Siikainen
Areal 11 km², en del införlivades med Haapakeidas myrskyddsområde, som inrättades år 1981.

Den som rör sig på Mustansaarenkeidas får en aning av landskapets och arternas mångfald i det vidsträckta högmosseområdet vid gränsen mellan Satakunda och Södra Österbotten. Man kan under sommaren lätt bekanta sig med Mustansaarenkeidas myrnatur under en dagsutflykt genom att vandra naturstigen i myrens norra del. Längs stigen finns ett fågeltorn, där man kan beundra det öppna myrlandskapet och skåda fåglar utan att störa dem. 

Mustansaarenkeidas ingår i den vidsträckta helheten Haapakeidas myrskyddsområde, som omfattar ett tiotal separata stora myrar och åtskilliga mindre myrar. På området förekommer alla olika myrkomplex och myrtyper som är typiska för trakten. Områdets arter är mycket värdefulla.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/mustansaarenkeidas

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark.

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark (lhgeopark.fi) är den andra platsen i Finland som hör till det internationellt unika geologiska nätverket (UNESCO Global Geoparks, en.unesco.org, på engelska). Till Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark hör bland annat Kauhaneva- Pohjankangas samt Lauhanvuori nationalparker, Tavastmon (tai Hämeenkangas), Haapakeidas myrskyddsområde, Alkkianvuori, Kaidatvedet, Aitoneva, Kätkytvuori samt varggrottan i Bötom.

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Mustasaarenkeidas karta i Utflyktskarta.fi.

Närliggande mål

Lauhanvuori nationalpark