Södra Finland, Nyland
Esbo
Areal 1,8 km², inrättat 1979.
 

Bredviken hör till de bästa fågelvattnen i huvudstadsregionen. Det är ett utmärkt ställe för fågelskådare såväl under flyttningstiderna som under andra tider. Områdets stigar och fågeltorn erbjuder en fin möjlighet till dagsutflykter. På samma gång lönar det sig att besöka också det mångsidiga Naturens hus Villa Elfvik (esbo.fi) i Esbo. Naturens hus ligger i utkanten av naturskyddsområdet.

Största delen av Bredvikens naturskyddsområde täcks av öppet vatten. Till området hör ytterligare ett vidsträckt vassområde samt strandlundar och -ängar. Bredviken är viktig för de talrika häckande fåglar samt för de tusentals fåglar som rastar på området under sina flyttningsfärder i april-maj och augusti-september. Området har som syfte att skydda den grunda havsviken och dess omedelbara omgivning samt möjliggöra att området kan användas för att idka friluftsliv. Landskapet sköts genom att låta boskap beta på ängarna. Från fågeltorn och naturstigar kan naturen på området observeras utan att man stör den.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster och Lojo stad.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/bredviken

Kundtjänst

Naturens hus Villa Elfvik (esbo.fi)
Tel. 043 8269208

Finlands naturcentrum Haltia
Tfn. 040 163 6200
haltia(at)metsa.fi

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Bredvikens karta i Utflyktskarta.fi.