Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Lederna i områdets norra del startar från Villa Elfvik. I Otnäs i södra delen av området börjar stigen vid Maskinbyggarvägen 2.

Vandrare går längs spänger genom strandvassen.

 

 

Naturstigen

 • Från Villa Elfviks gård startar en 700 meter lång Ut i naturen naturstig som löper i lundskogar och i strandvass. Stigens informationstavlor bekantar vandraren med Bredviken. Invid stigen står ett fågeltorn. Stigen är också anpassad för att röra sig med barnvagn eller med rullstol.
  • Service: I början och i ändan av stigen ligger Esbo stads Naturens hus Villa Elfvik (esbo.fi), där det finns ett café. Informationsstället, som ger information om Bredvikens fåglar, ligger i ett renoverat båtskjul invid en gammal stenbrygga vid stigen. Från fågeltornet bredar det sig ut en imponerande utsikt över viken. Under somrarna kan man också iaktta betande boskap på strandängarna. Det går också att ta sig upp i fågeltornet med rullstol.
  • Sevärdheter: I början och i slutet av stigen ligger Esbo Stads Naturens hus Villa Elvik, där man
   kan bekanta sig bl.a. med en utställning med naturtema. I parkskogen ligger det ombyggda 'Uranus tempel'. Detta lusthus ligger på en plats där planeten Uranus ligger enligt en i Helsingforstrakten byggd miniatyrmodell av solsystemet.
  • Du kan skriva ut bifogat material till Villa Elfviks naturstig "Ut i naturen" från Naturens hus nätsidor (esbo.fi). Materialet för småbarn (5-8 år) "Ut i naturen – nyfiket lekande" är avsett för barnhandledare medan "Ut i naturen – nyfiket forskande" innehåller idéer till verksamhet för lite äldre barn (9–12 år) som de antingen kan göra ensamma eller i grupp. På samma nätsidor finns också en engelskspråkig naturstigsbroschyr. 

Övriga leder

 • Från Villa Elfvik leder det en ungefär 3 km lång spångstig till Otnäs, där stigens ända är vid Maskinbyggarvägen 2. Stigen följer Bredvikens strand och invid den ligger två betesmarkområden. Halvvägs längs stigen förenas med Esbos strandpromenad (esbo.fi). I Otnäs ända av stigen finns det ett fågeltorn. Om somrarna kan man också iaktta betande boskap på strandängarna.