Hepoköngäs naturskyddsområde läge i Finland

Kajanaland, Puolanka

Areal 1,7 km²
Inrättat år 1956

Hepoköngäs naturskyddsområde inrättades kring ett av Finlands högsta fria vattenfall Hepoköngäs. Vattenfallet ligger bland Kajanalands vackra skogbevuxna bergstrakter och är ett populärt utflyktsmål, som även rörelsehindrade lätt kan komma och beundra.

Älvdalen är frodig och själva ravinen djup. Hälften av naturskyddsområdet består av grandominerad gammal skog. På området påträffas också hotade och sällsynta arter.

#hepoköngäs #hepokongas

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/hepokongas

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Hepoköngäs karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.