Södra Lappland
Rovaniemi
Areal 3,8 km², inrättat år 1955 som urskogsomåde
 

Mitt i det trädbevuxna landskapet rinner en flod.Auttiköngäs är ett drömmål för dagsutflykter: det är lättillgängligt, har ståtliga landskap och kan naturligtvis visa upp områdets mest märkvärdiga sevärdhet, Auttiköngäs fors, vars fallhöjd är nästan 16 meter.

Auttiköngäs är avsatt som ett urskogsområde år 1955, och har senare gjorts till en naturvårdsskog. Nuförtiden hör Auttiköngäs till Norra Finlands skyddsprogram för gamla skogar.

Auttiköngäs skog är så gammal, att den kan kallas för urskog. Det har aldrig förekommit någon egentlig avverkning på området. Endast tyskarna som vistades i Autti under fortsättningskriget fällde några stammar för sitt fästningsbygge.

Terrängens formationer är varierande och branta. Könkävaaras vida krön höjer sig till 240 meters höjd. Den lägre, men brantare Ispinävaara är 190 meter högt.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/auttikongas

Kundtjänst

Pilke vetenskapscentrum
Tfn.0206 39 7820
pilke(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Auttiköngäs karta i Utflyktskarta.fi.