Instruktioner och regler för Auttiköngäs

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Auttiköngäs

En vandrare kostar en flod på en hängbro. Grön skog på båda sidor av floden.

Obs! Deler av strukturer på Auttiköngäs naturstigen har demonterats för de har varit i dåligt skick. Stigen är nu krävande men bra att gå. Se mer i Leder

På Auttiköngäsområdet är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt
 • att plocka bär och svamp

begränsat

 • Att göra upp eld är tillåtet endast på de anvisade eldplatserna och endast med för ändamålet avsedd ved. Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld på de underhållna eldplatserna.
 • Det är tillåtet att cykla på vägarna och stigarna.
 • Det krävs Forststyrelsens tillstånd till att använda servicekonstruktionerna till avgiftsbelagd naturturism.
 • att fiska
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats
  • Det är alltid förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har varning för terrängbrand  utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte spisen i Auttiköngäs flottarstuga.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Auttiköngäs område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Auttiköngäs naturstig är lätt att vandra genom att följa ledmarkeringen. Det kan vara bra att ta med en dricksflaska, matsäck, tändstickor och en kniv.
 • Ta med en kikare om du vill titta på fåglar.
 • Vid torrt väder klarar du dig bra med joggingskor på naturstigen, men om det är blött är det bäst att ha vattentäta skodon.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer