Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde

Skidspår leder mot skogen.

Kajanaland
Kuhmo (kuhmo.fi, på finska)
Areal 21 km², avsatt år 1988, myrskyddsområde, Natura-område

Teerisuo - Lososuo -myrskydds-område ligger på bara 30 km avstånd från Kuhmo och lockar besökare med sin kajanaländska myrnatur och dess dofter, ljud och stämning. Skogarna och myrarna på detta vildmarkslika och landskapsmässigt mycket värdefulla område bildar en sammanhängande, harmonisk helhet. På området slingrar sig en vandringsled, som går över myrar och emellanåt via skogsholmar med urskog.

På våren vaknar myrnaturen till liv, och då man på sommaren traskar över hjortronmyren kan man förnimma sommarvärmen helt konkret. På hösten glöder myren i oändliga nyanser av grönt, rött och gult, och på vintern inbjuder myrens jämna snötäcke en till långa skidturer. Området Teerisuo - Lososuo med sina fattigmyrar och granskogar i naturtillstånd har något att erbjuda envar.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/teerisuolososuo