Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde

En glad person står högt och tittar på landskapet med en kamera i handen. I bakgrunden finns ett stort träsk.

Kajanaland
Kuhmo (kuhmo.fi, på finska)
Areal 21 km², avsatt år 1988, myrskyddsområde, Natura-område

Teerisuo - Lososuo -myrskydds-område ligger på bara 30 km avstånd från Kuhmo och lockar besökare med sin kajanaländska myrnatur och dess dofter, ljud och stämning. Skogarna och myrarna på detta vildmarkslika och landskapsmässigt mycket värdefulla område bildar en sammanhängande, harmonisk helhet. På området slingrar sig en vandringsled, som går över myrar och emellanåt via skogsholmar med urskog.

På våren vaknar myrnaturen till liv, och då man på sommaren traskar över hjortronmyren kan man förnimma sommarvärmen helt konkret. På hösten glöder myren i oändliga nyanser av grönt, rött och gult, och på vintern inbjuder myrens jämna snötäcke en till långa skidturer. Området Teerisuo - Lososuo med sina fattigmyrar och granskogar i naturtillstånd har något att erbjuda envar.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/teerisuolososuo

Kundtjänst

Kuhmos naturum Petola
Tfn. 0206 39 6380 and 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. ÖppnaTeerisuo-Lososuos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.