Aktiviteter i Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde

Vandring längs markerade leder

Bilden visar ett träsk med en liten damm. Stigen går bakom dammen. I bakgrunden skogen.

På området finns det en 11,5 km lättframkomlig vandringsled i jämn terräng. Längs vandringsleden alternerar myrar med naturskogar. På myrskyddsområdet kan man vandra också på andra ställen än längs den markerade leden, men i synnerhet på våren och i början av sommaren bör man undvika att röra sig utanför lederna för att trygga fåglarnas häckningsro.

Fastän vandringsleden är spångad är det bäst att ha gummistövlar eller andra vattentäta skor med sig.

Långfärder till fots

Det är tillåtet att röra sig i terrängen och göra lånfärder till fots. Det finns också en förbindelseled (markerad men ukonstruerad led) mot sydväst till den närliggande nationalparken Hiidenportti.

Fiske

På Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde finns det bara små vattendrag, så området har inte någon nämnvärd betydelse med tanke på fiske. Man får dock fiska på området i enlighet med föreskrifterna om fiske.

Jagning

Jakt är tillåten på Teerisuo - Lososuo -området i enlighet med gällande föreskrifter för jakt. Området hör till Södra Kuhmos jaktområde för småvilt nummer 5619 (tillståndsområde 5619, eräluvat.fi).

Information om eventuella jaktbegränsningar (riista.fi).

Övriga aktiviteter

  • Bekanta sig med naturumet: Kuhmos naturum Petola nära Kuhmo centrum är ett gemensamt naturum för alla naturskydds- och rekreationsområden i södra Kajanaland.
  • Deltaga i guidning av grupp i myrskyddsområde: Det anordnas olika slag av guidade turer för grupper enligt beställning på Teerisuo - Lososuo. Under turen bekantar man sig med kajanaländska myrar och gamla skogar. Mera information om olika guidade turer fås från Petola naturum. Det arrangeras inga regelbundna utflykter till området.
  • Fågelskådning: Teerisuo-Lososuo erbjuder fina möjligheter att skåda fåglar som är typiska för gamla skogar och myrar. Det finns dock inget fågeltorn eller annan anläggning för fågelskådning.
  • Plockning bär och svamp: Det är tillåtet att plocka bär och svamp på området. Där växer lingon, blåbär, odon och kråkbär. På myrarna hittar man hjortron och tranbär.
  • Skidturer i terrängen: Du kan också göra skidturer på området, men där finns inga preparerade skidspår. Du kan emellertid åka skidor längs spåren efter servicesnöskotern.
  • Snöskorvandring: Det finns utmärkta möjligheter att gå med snöskor på området.