Service i Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde

Kundtjänst och vägledning

 • Vid Kuhmos naturum Petola ges information, säljs olika tillstånd och presenteras de områden som ingår i Vänskapens park och andra naturskyddsområden i Kajanaland.
 • Guidning i terrängen för skolklasser och daghemsgrupper: se service för elev- och barngrupper i Lauttavaara naturskoleskog eller be om mer information från Kuhmos naturum Petola.
 • Det finns en informationstavla på finska på Teerisuo - Lososuo parkeringsplats.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i myrskyddsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Bilden visar en lägereldplats. Det finns en ryggsäck bredvid sätet. I bakgrunden ett stort öppet träsk.

Eldplatser

 • Multisärkkä: eldplats
 • Teerisuo: skärmskydd med eldplats

Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand utfärdats. Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Vattenkvaliteten i de naturliga vattendragen på området är inte undersökt. Att använda dem är på vars och ens eget ansvar.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Det är bäst att ta dricksvatten med sig på utflykten.
 • Läs mer om dricksvattnet på Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns en torrtoalett vid alla eldplatser och skärmskydd.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Bilden visar ett skärmskydd med en vedskjul i bakgrunden. Det finns en skog runt och ett träsk i bakgrunden.

Enligt allemansrätten är det tillåtet att slå läger tillfälligt (1 - 3 dygn) i närheten av ett skärmskydd och en eldplats.

 • Teerisuo, halvvägs längs Teerisuoleden: ett skärmskydd
 • Multisärkkä, intill Teerisuoleden: en eldplats

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.