Service i Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde

Kundtjänst och vägledning

 • Vid Kuhmos naturum Petola ges information, säljs olika tillstånd och presenteras de områden som ingår i Vänskapens park och andra naturskyddsområden i Kajanaland.
 • Guidning i terrängen för skolklasser och daghemsgrupper: se service för elev- och barngrupper i Lauttavaara naturskoleskog eller be om mer information från Kuhmos naturum Petola.
 • Det finns en informationstavla på finska på Teerisuo - Lososuo parkeringsplats.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i myrskyddsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Bilden visar en lägereldplats. Det finns en ryggsäck bredvid sätet. I bakgrunden ett stort öppet träsk.

Eldplatser

 • Multisärkkä: eldplats
 • Teerisuo: skärmskydd med eldplats

Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand utfärdats. Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Vattenkvaliteten i de naturliga vattendragen på området är inte undersökt. Att använda dem är på vars och ens eget ansvar.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Det är bäst att ta dricksvatten med sig på utflykten.
 • Läs mer om dricksvattnet på Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns en torrtoalett vid alla eldplatser och skärmskydd.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Bilden visar ett skärmskydd med en vedskjul i bakgrunden. Det finns en skog runt och ett träsk i bakgrunden.

Enligt allemansrätten är det tillåtet att slå läger tillfälligt (1 - 3 dygn) i närheten av ett skärmskydd och en eldplats.

 • Teerisuo, halvvägs längs Teerisuoleden: ett skärmskydd
 • Multisärkkä, intill Teerisuoleden: en eldplats

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden