Aulanko naturskyddsområde

Utsikt över skogen och sjölandskapet.

Aulanko har varit en populär sevärdhet redan under drygt hundra år. Det nuvarande Aulanko naturskyddsområde i Tavastehus erbjuder besökarna förutom ett ståtligt landskap även mycket annat sevärt. Parkskogen i Aulanko med sina sevärdheter samt nationallandskapet från Aulangonvuori utsiktstorn lockar årligen drygt 400 000 besökare till området. Området lämpar sig särskilt bra för dagsutflykter.

Till Aulanko naturskyddsområde hör den under åren 1883 - 1938 anlagda parken i engelsk stil, som med sina byggnader hör till de nationellt betydande kulturhistoriska miljöerna. För att säkra att landskapet fortsättningsvis bevaras öppet och parklikt sköts parkskogen aktivt. Till naturskyddsområdet hör förutom parkskogen även ett skogsområde i naturtillstånd.

Aulanko parkskog har haft en betydande inverkan på finsk parkkultur. Nuförtiden är Aulanko-området en betydande del av Finlands första nationalstadspark (hameenlinna.fi, på finska).

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/aulanko