Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Det finns flera vandringsleder på Aulanko naturskyddsområde och man kan börja sin vandring på åtskilliga ställen. Sådana ställen är t.ex. parkeringsplatserna vid sidan av ringvägen. Parkeringsplatserna och informationstavlorna är markerade på kartan.

Naturstig

  • I Svandammens omnejd slingrar en 1 km lång naturstig med träd- och buskar som tema. Längs stigen finns det sammanlagt cirka 50 olika träd- och buskarter. Den del av stigen som går runt Svandammen är tillgängligt även med barnvagn och rullstol. Efter det fortsätter stigen som en mindre stig in i skogen bakom kiosken som ligger på dammens strand.

En stig mitt i stora träd och buskar. Det finns skyltar bredvid träden. Träden har höstfärger.

Övriga leder

  • På naturskyddsområdet finns en enkelriktad, asfalterad ringväg (3 km), där det är tillåtet att köra med bil kl. 8 - 23.
  • Den 7 km långa Aulangonjärvi-leden, som delvis går över naturskyddsområdet och runt Aulangonjärvi. Stigen är markerad i terrängen med gul färg.
  • Området har ett välutvecklat nät av vandringsleder. En del av lederna är breda sandstigar i gott skick, så de är tillgängliga även med barnvagn och rullstol.
  • Det är tillåtet att rida endast på för ändamålet utmärkta vägar och rutter.

Hästspårskylt. I bakgrunden finns två ryttare på spåret.

Skidleder

  • Två upplysta elljusspår, 4,5 och 6,5 km långa, går över naturskyddsområdet om vintern. Skidspåren lämpar sig såväl för klassisk som för fristil. Belysningen släcks kl. 22.
  • Genom naturskyddsområdet går ett 10 km långt skidspår som går runt hela Aulangonjärvi.
  • På Aulangonjärvis is körs det upp ett 5 km långt skidspår för båda skidstilarna.
  • Från Aulanko kan man ta sig längs ett förbindelsespår mot Kipinäniemi i Katumajärvi samt mot Ahvenisto.

Cykelleder

Cykling är tillåtet på ringvägen samt på de grusbelagda stigarna. Det finns också en 6 km lång terrängcyklingsled i Aulanko naturskyddsområdet (pdf 5,4 MB Aulanko MTB broschyr, julkaistu.metsa.fi)

Mountainbike-vägskylt. I bakgrunden cyklar en cyklist nerför ett spår.