Östra Lappland
Pelkosenniemi, Savukoski
Areal 12,3 km²

De stora aapamyrarna i naturtillstånd, vårt lands största rikkärr och de för norra Finland sällsynta högmossarna gör Luiro till ett unikt myrområde. Luiro myrar hör till de internationellt värdefulla våtmarkerna och internationellt viktiga fågelområdena. På Sokanaapa och Kairanaapa finns det fågeltorn för att underlätta fågelskådning. Luiro myrar ingår i nätverket Natura 2000.

Man kan göra en kort utflykt till Luiro myrar längs Sokanaapa naturstig. Om man vill bekanta sig med området noggrannare bör man helst vara en erfaren vandrare och ha god friluftsutrustning.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/luiromyrar

Kundtjänst

Pyhä-Luostos naturum
Tfn 0206 39 7302
pyhaluosto(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Luiro myrars karta i Utflyktskarta.fi.