Kundtjänst och vägledning

  • Forststyrelsens närmaste kundtjänststället är Pyhä-Luosto naturum.
  • Vid Sokanaapa naturstigs startpunkt och längs själva naturstigen finns det finskspråkiga skyltar, som berättar om områdets myrnatur.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Dricksvatten

  • Det lönar sig att ta med dricksvatten på utflykten, för det finns inga ställen på Luiro myrar där man kan ta dricksvatten vars kvalitet följs med.
  • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
  • Läs mer om dricksvatten på Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC

  • Vid Sokanaapa naturstig finns det en tillgänglig torrtoalett.

Övernattning

Tältning

  • Man får tälta på Luiro myrområde med stöd av allemansrätten. Området består huvudsakligen av myr, så myrarnas kantskogar och skogsholmarna är lämpliga ställen att slå läger på.

Tillgängliga tjänster

  • Sokanaapa naturstig är tillgänglig. Med assistent är ävenfågeltornet tillgänglig. Intill naturstigen, i närheten av fågeltornet finns det en tillgänglig torrtoalett.

Övernattning och övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.