Kajanaland, Puolanka
Areal 27,86 km², inrättat år 1956

Paljakka naturreservat är det enda området i Kajanaland - och egentligen i hela den delen av landet som ligger söder om Lappland - där det än i dag finns vidsträckta områden där det inte idkats skogsbruk. Områdets orörda natur med skogklädda höjder lämpar sig väl för dagsutflykter. Kom ihåg, att man får inte gå utanför vandringsleden, eftersom området är ett naturreservat.

Längs vandringsleden som snirklar på området kommer man till berget Holstinvaara i nordöstra delen av området. På det här bergets sluttningar växer gammal, artrik skog. Vid leden, nästan uppe på bergets krön finns det en liten och vacker tjärn, Leililampi. På myren Kilpisuo kan man se hur martallar, som är typiska för myrar på höga områden, har ersatts av klenvuxna granar.

Skogarna i Paljakka naturreservat växer på näringsrik mark och har följaktligen blivit ståtliga. Terrängen är omväxlande, vilket har lett till uppkomsten av en mångfald av växtplatser. I naturreservatet finns såväl frodiga ormbunkslundar i bäckdalar som av snöns tyngd skadade skogar uppe på höga bergskrön. De skogar som närmast är i naturtillstånd finns i naturreservatets nordöstra hörn. De utgör också den äldsta delen av Paljakka naturreservat. Parken utvidgades år 1982. Det sägs i trakten att just där, på sluttningarna till Mustarinta bäckdal, växer de högsta granarna i Finland. Även om detta inte skulle stämma, är skogarna i Mustarinta urgamla och träden mycket grova.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/paljakka

Kundtjänst

Kuhmos naturum Petola
Tfn. 0206 39 6380 and 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Paljakkas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.