Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • Man kommer till naturreservatets vandringsled längs Ilveskierros-leden från Pirunkirkkos parkeringsplats, som är startpunkten också till Pirunkirkko-leden och UKK-leden.

Rundslingor

 • Paljakka naturreservats vandringsled är en 6 km lång rundslinga. Man kommer dit längs ca 1,5 km lång led från Pirunkirkkos parkeringsplats. Denna leden är en del av Ilveskierros-leden. Vandringsledens totallängd är 9,2 kilometer.  Ilveskierros-leden är markerad med guld färg och Paljakka naturreservats led är markerad med skyltar med rödbrun färg. Leden är medelsvår. Vid Pirunkirkkos parkeringsplats och kåtan Ilveskota finns det finskspråkiga skyltar som berättar om naturreservatet.
  • Paljakka naturreservats vandringsled, 6 km lång rundslinga, börjar från Ilveskota. Från Ilveskierros-leden viker naturreservatets vandringsled av till vänster, går sedan längs naturreservatets kant uppför Holstinvaaras sluttning och går i riktning med bergets östra sluttning. Leden gör en runda på Holstinvaaraområdet och kommer till kåtan Ilveskota vid reservatsgränsen.
  • Observera att det är förbjudet att röra sig utanför vandringsleden i Paljakka naturreservat. Det är också inte tillåtet att plocka bär eller svampar.

Karta över Paljakka naturreservats vandringsled (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

 • Ilveskierros-leden är en 11 km lång rundslinga, som tangerar naturreservatet.
  • Man kommer till leden från Pirunkirkkos parkeringsplats och leden går österut till den egentliga startpunkten för Paljakka naturreservats vandringsled, varifrån den fortsätter rakt till Ilveskota. Vid Ilveskota svänger leden söderut till Löytöjärvi raststuga. Ilveskierros-leden går sedan via Latvavaara tillbaka till Pirunkirkko, Leden är markerad med gul färg och är försedd med vägvisare av trä.
  • Om man börjar från Paljakka skidcenter, totallängden av Ilvekierros-leden är 13 km.
  • Service

Karta över Ilveskierros-leden (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Övriga leder

 • Från Pirunkirkkos parkeringsplats går en 600 m lång led till ravinen Pirunkirkko, genom vilken ån Louhenjoki rinner.
 • Den etapp av UKK-leden som går genom Puolanka kommun kallas "Tonkohuikonen"-leden. UKK-leden är markerad med blå färg. Från leden finns en förbindelse såväl till Ilveskierros-leden och via Ilveskierros till vandringsleden i Paljakka naturreservat. Från leden kan man också gå till den längre leden Köngäskierros-leden, som är 57 km lång.
  • Det finns många startpunkter till UKK-leden men Tonkohuikonen-leden startar vid gränsen mellan Hyrynsalmi och Puolanka dvs. från Paljakka naturreservats norra ända, där leden möter landsvägen mellan Lauttakylä och väg nr 78. Härifrån fortsätter leden mot Väärälampi, där leden förgrenar sig:
   • Söderut: Leden söderut från Väärälampi går till Paljakka (12 km). Vid denna led, som går via Teerivaara, Lohilampi, Myllypuro, Pirunkirkko skyddsskog, Louhenjoki, Holstivägen och Paljakka finns Pirunkirkko skyddsskog, "Pirun saarnastuoli" (djävulens predikstol) och Pirunkirkko raststuga.
   • Norrut: Leden norrut till Hepoköngäs (9,5 km) går genom Vääränsärkkäs vackra åslandskap, korsar åarna Vääräjoki och Heinijoki och kommer till sjön Syvälampi och vidare till sandbankarna i Pettävä. Leden fortsätter förbi sjön Lauttalampi och kommer till Hepoköngäs vattenfall. Efter vattenfallet går leden över berget Äikänvaara och korsar Puolanka - Hyrynsalmivägen (nr 891), varefter leden förgrenar sig åt två håll vid Pyssykulju:
    • till Puolanka kyrkby (15 km) samt
    • norrut till Siikavaara och Siikajärvi. Höjderna Kuirivaara, Välivaara, Iso Nuottivaara och Siikavaara är alla över 360 meter höga. Efter Siikavaara går leden till Pudasjärvis kommungräns och därifrån vidare till Syöte nationalpark.
  • Service:
   • Det finns skärmskydd längs leden.
  • Sevärdheter:
  • Förbindelser:

Karta över Paljakka naturreservats (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Skidleder

 • Latvavaara skidspår är 18 km långt och markerat i terrängen med orange färg. Man kommer bäst till skidspåret från Paljakka skidcentrums parkeringsplats, varifrån det går ett skidspår också till Pirunkirkkos parkeringsplats. Skidspåret är tämligen krävande och är lämpligt också med fri stil. Norr om Paljakka skidcentrum går spåret en dryg kilometer längs ett elljusspår. Från Paljakka skidcentrum och Latva by är det förbindelser till flera andra skidspår.

Karta över Latvavaara skidspår (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).