Kundtjänst och vägledning

 • Kuhmos naturum Petola
 • Vid Pirunkirkko parkeringsplats, Ilveskota kåta och naturreservatets gräns finns det finskspråkiga informationstavlor.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och kåtor

Vid Ilveskierros-led finns kåtan Ilveskota som är försedd med en eldstad. Vid kåtan finns också en vedbod, en torrtoalett och en separat eldplats. Kåtan är också en startpunkt tilla Paljakka naturreservats vandringsled. 

 • Observera, att det inte finns eldplatser i Paljakka naturreservat.
 • När det råder varning för terrängbrand får man göra upp eld endast i kåtans eldstad. Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand utfärdats.
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, så var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns en torrtoalett vid Ilveskota kåta.

Övernattning

 • Man får inte övernatta i Paljakka naturreservat.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster i Paljakka naturreservat.

Övrig service i omnejden

Sevärdheter i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.