Kartor över och kommunikationer till Paljakka

Paljakka naturreservat är beläget i Puolanka och Hyrynsalmi kommuner. Naturreservatet ligger på östra sidan av stamväg 78 mellan Kajana och Rovaniemi och på norra sidan av Väyrylä - Ristijärvi -vägen nummer 888.

Kommunikationer

Med bil

 • Från stamväg 78 viker man av till den väg som för till Ristijärvi (väg nr 888). Från denna väg nr 888 tar man av mot norr till Hoikanvaarantie (i vägskylten står det Paljakka 3). Det är ca 11 km från riksväg 78 till Hoikanvaaranties korsning. Sedan kör man ca 3,5 km längs Hoikanvaarantie, knappa 1 km förbi Paljakka turistcentrum, och så ligger Pirunkirkko och Paljakka parkeringsplats på vänstra sidan av vägen.
 • När man kommer norrifrån från Hyrynsalmihållet, viker man av från Hoikanvaarantie till vänster till Holstintie knappa en kilometer före Paljakka turistcentrum.
 • Mer information om Paljakka fås från de närmaste naturum. Körinstruktion till Kuhmos naturum Petola och Hossa naturum.

Med allmänna kommunikationer

 • Man kommer inte med allmänna kommunikationsmedel till Paljakka naturreservat. Man kommer till Ristijärvi, Hyrynsalmi och Puolanka med buss (matkahuolto.fi) från Kajana och en gång om dagen från Uleåborg.

Lämpliga startpunkter

 • Till Paljakka naturreservats vandringsled går en förbindelseled från Pirunkirkko parkeringsplats. Denna led är en del av Ilveskierros-leden. Det finns en förbindelse till lederna och skidspåren också från Paljakka turistcentrum.

Kartor

Elektroniska kartor

OBS! I denna kartan är gammal Paljakka naturreservats vandringsled!

Övriga kartor

 • Terrängkartor R514 Hyrynsalmi, R512 Puokio, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor nr 3443 02, 3443 03, 3443 05 och 3443 06, 1:20 000. Kartorna kan köpas hos Karttakeskus, Lantmäteriverket och välförsedda bokhandlar.
 • UKK-leden "Tonkohuikonen" Puolanka-karta 1:200 000. Genimap 2002. Kartan kan köpas vid Puolanka turistinformation.
 • Terrängkarta 3443 Hyrynsalmi, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och i välförsedda bokhandlar.
 • Cykelkarta Pyöräily GT5 Oulu - Suomussalmi, 1:200 000. Karttakeskus 2006. Kartan kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Paljakkas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.