Norra Österbotten
Kuusamo (kuusamo.fi, på finska)
Areal 137 km², Natura 2000-område 1998,
skyddsprogrammet för gamla skogar 1996.

Den nästa orörda naturen i Näränkäs naturskogar är unik såväl i Finland som i hela Europa. Förutom skogarna har också områdets småvatten och myrar bevarats orörda, och därför trivs flera krävande organismarter på området. Hela naturskogen består av fyra separata skogsområden: Virmajoki, Romevaara, Pajupuro och Närängänvaara.

På Näränkäs dagsleder kan man bekanta sig med naturens mångfald på området och på Närängänvaaras restaurerade ödegård kan man bekanta sig med livsföring som bygger på naturhushållning.

#näränkä #närängänvaara

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/naranka

Kundtjänst

Oulanka naturum
Tfn. 0206 39 6850
oulanka(at)metsa.fi

Oulanka naturum i Kuusamo är stängt från och med den 29 februari 2024 för våren. Vandrare kan fortfarande få råd i frågor som rör Oulanka nationalpark på webbplatsen Utinaturen.fi och mån-fre kl. 12.00-15.00 per telefon och e-post.

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Näränkäs karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.