Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Näränkä

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Näränkä. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom naturskyddsområden.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

 • I Teeriranta, längs Murtovaara-Hossa-vägen, finns det en sommarrestaurang.
 • I Hossa by, ca 15-20 km söder om skyddsområdet finns det en restaurang.

Eldplatser

 • Eldplats, Näränkäs ödegård
 • Eldplats, Suojärvis parkeringplats
 • Peurojärvis skärmskydd, Peurojärvi

Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand utfärdats (ilmatieteenlaitos.fi).

Dricksvatten

 • Näränkäs brunn
 • Områdets naturvatten kan användas som dricksvatten på eget ansvar. Forststyrelsen rekommenderar att man renar ytvattnet före det används.

Avfallshantering

Näränkäs naturskogar är ett område för skräpfritt friluftsliv. Det finns inga avfallskärl i terrängen, så avfallshanteringen sker på eget initiativ.

Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Områdets torrtoaletter är belägna:

 • vid Näränkäs ödegård,
 • vid Suojärvis parkeringsplatsen,
 • i samband med Peuros skärmskydd

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Peurojärvis skärmskydd, Peurojärvi

Det är tillåtet att röra sig och slå läger enligt allemansrätten, men vi rekommenderar övernattning och tältning vid de markerade skärmskydden och eldplatser.

Reserveringsstuga

Näränkä ödegårds huvudbyggnad fungerar som hyresstuga. Också bastun kan hyras. Gårdens övriga byggnader kan fritt användas. Vid gården finns det bl.a. en eldplats och en brunn.   

Övernattning i omnejden

Där finns flera campingområden och turistföretagare som hyr ut stugor i närheten av Näränkä. Tilläggsinformation om inkvarteringen får man från Kuusamo Info (kuusamo.fi, på finska) och Suomussalmi kommuns turistservice (suomussalmi.fi, på finska).

Service för husvagnsägare

På Suojärvis parkeringsplatsen får man övernatta i husvagnar men det finns ingen speciell service på parkeringsplatserna. Lägg märke till att vägarna som går till parkeringsplatserna är återvändsgränder, så se till att andra fritt kan använda vägarna och vända sina bilar.

Uthyrning av utrustning

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.