Kartor över och kommunikationer till Näränkä

Näränkäs naturskogar är belägna i södra Kuusamo och de gränsar i öst till ryska gränsen. Det är ca 60 km från Närängänvaara till Kuusamo och ca 130 till Suomussalmi. De närmaste byarna är Kurvinen, Teeriranta, Hossa och Murtovaara.

Kommunikationer

Med bil

Från Kuusamo kommer man till Näränkä längs riksväg 5 (E63) via Murtovaara by. Från Kuusamo kör man ca 30 km längs riksväg 5 och tar av till vägen som går till Murtovaara och Hossa. (nr. 843).

Då man kör till Suojärvis parkeringsplats kör man 27 km längs Murtovaarantie (nr. 843) och vänder till vänster till Korpivaarantie och följer Näränkä-skyltarna i 14 km.

När du kör till Hyöteiköntie parkeringsplats, fortsätt på Murtovaarantie (nr 843) i 27 km och sväng vänster in på Hyöteiköntie, som körs i 6 km.

Pajupuronsuo-området är beläget i närheten av huvudväg 5 (E63). Den närmaste parkeringsplatsen är belägen vid riksväg 5, 33 km söder om Kuusamo i samband med Keros center för de stora rovdjuren, därifrån det är ca 3 km till området.

Virmajokiområdet är beläget östligaste ändan av Kuusamo kommun. Området nås från Kuusamo genom att köra via Lämsänkylävägen (nr. 866) till Tammela och Mattila eller via Pikkarainen till Latvajärvi.

Romevaara är belägen i närheten av Julman Ölkkys kanjonsjö och leden Ölökyn Ähkäsy. Den närmaste parkeringsplatsen finns vid vid södra ändan av Julma Ölkky.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

 • Till Närängänvaara: Från Kuusamohållet går det under skolåret dagligen bussar (matkahuolto.fi) längs Murtovaara - Hossa -vägen (nr. 8421), därifrån det ännu är 10 km till ledernas startpunkter vid Suojärvis parkeringsplatsen.
 • Man kan komma med buss (matkahuolto.fi) på ett avstånd av ca 1-5 km från de övriga skyddsområdena som hör till Näränkäs naturskogar.fi. T.ex. till Romevaara kommer man från Kuusamo med bussen Linkki Matkahuolto.fi som trafikerar Murtovaara - Teeriranta.

Lämpliga startpunkter

 • Den parkeringsplatsen som är närmast Närängänvaara är Suojärvi parkeringsplats vid foten av Närängänvaara.
 • Ledernas startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Kuusamo, vattentålig utflyktskarta 1:100 000. Karttakeskus 2021. Kartan kan köpas bl. a. i naturum samt från Karttakeskus eller i välförsedda bokhandlar.
 • Retkeily GT Norra Finland, 2016, 1:400 000. Karttakeskus 2016. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta S532 Murtovaara, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Grundkarta S5322 Murtovaara, 1:25 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförseda bokhandlar.
 • Grundkartblad nr. 4523 07, 4523 10, 4541 01, 4541 02, 4514 06, 4521 10-11,
  1:20 000.
  Kartorna kan köpas från Lantmäteribyråer, Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor 4523, 4541, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Näränkäs karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.