Iivaara naturskyddsområde

18.2.2022
Dagrutten Iiring har en ny linjedragning och startpunkt är Rajalampis parkeringsplats.
Bilden tagen från toppen av kullen visar ett öppet landskap till det omgivande området, sjöar, kullar, skogar.

Norra Österbotten
Kuusamo
Areal ca 24,1 km², Natura 2000 -område (1998)

#iivaara

Iivaara-Jousivaara skyddsområde, som är beläget i Södra Kuusamo, består av två skogbevuxna bergsområden: Iivaara-Penikkavaara och Laihanvaara-Jousivaara samt de lund- och myrskyddsområden som är anslutna till dem. Till Laihanvaaraområdet hör Virmajoki svämäng, som är ett värdefullt kulturlandskap. Iivaaraområdets grunddel består av värdefulla gammelskogar, som representerar nordlig skogbevuxen bergsnatur då den är som bäst.

Iivaara har länge varit ett jakt- och fiskemål. På grund av överflödet av fara förfallna skogar är Iivaara också känt bland fågelskådare.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/iivaara